Επικοινωνία με τον Ιερό Ναό

Επικοινωνία

 

Ταχ. Διεύθυνση: Μαραθωνομάχων 1, 104 45

Τηλέφωνα  Ι. Ναού: 210 9928744, 210 9965063

Τηλεομοιότυπο Ναού (FAX): 210 9928744

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@agiamavra.gr

 


Προβολή Ιερός Ναός Αγίας Μαύρας Ηλιουπόλεως σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους